Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

Lipschen
7374 33ae
Reposted fromnataliablus nataliablus viaawakened awakened
Lipschen
Reposted frombluuu bluuu viaawakened awakened
Lipschen
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaawakened awakened
6232 5dd8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaawakened awakened
Lipschen
Lipschen
3514 8af6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaZurui Zurui
Lipschen
8447 7fba
Reposted fromslowostwor slowostwor viaimaybebad imaybebad
Lipschen
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy viaimaybebad imaybebad
Lipschen
2288 4c0e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaimaybebad imaybebad
Lipschen
Lipschen
0607 35a8
Reposted fromretaliate retaliate viaimaybebad imaybebad
Lipschen
4147 73ec
Reposted fromuszkowo uszkowo viaimaybebad imaybebad
Lipschen

July 27 2017

Lipschen
- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viawhatkatefeel whatkatefeel
Lipschen
5096 7385
Reposted fromiamstrong iamstrong viawhatkatefeel whatkatefeel
Lipschen
7387 d255
strap
Lipschen
5933 66b8
Reposted fromnexxt nexxt viawhatkatefeel whatkatefeel
Lipschen

Nie chcę związku, chcę wpadać do Ciebie raz na jakiś czas, posłuchać o prozaicznych, codziennych sprawach, pograć w gry wideo, nic nie mówić innym o tej pokręconej relacji, być wolną, ale jednak Twoją, Ty wolny, ale jednak wierny mi. A pewnego dnia po prostu nie wyjdę. Zatrzymasz mnie pod kołdrą, za rękę, nadgarstek czy co tam, i prześpimy jeszcze trochę, szkołę, ważne spotkania, innych ludzi. Obudzimy się inni, uświadomieni, że z tego może wyjść coś dobrego. Zjemy śniadanie. Zawiążę Ci  krawat i zapnę marynarkę.

— nieważne
6470 28d2 500

mrtyumara:

All of this and nothing
———————–
Instagram.com/deckmara

Reposted fromjohnkeats johnkeats viawhatkatefeel whatkatefeel
Lipschen
8295 4ba6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl